Photos
Japan
Tokyo - Kyoto - Nara - Osaka - Universal Studios Japan


Tokyo 2023

Tokyo Station
Ueno Ameyoko
Ueno Ameyoko
Ueno Ameyoko
Leucocarbo
Shinobazunoike Bentendo
Sakura
Shinobazu Pond
Nishikigoi
Nishikigoi
Shinobazunoike Bentendo
Sake
Meiji Shrine
Meiji Shrine
Meiji Shrine
Meiji Shrine
Nintendo Store Tokyo
Nintendo Store Tokyo
Nintendo Store Tokyo
Pokémon Center Shibuya
Pokémon Center Shibuya
Shibuya Crossing
Shibuya Crossing
Shibuya
Ikebukuro
Pikachu Sweets
Pikachu Sweets
Pikachu Sweets
Asakusa
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Amitabha Statue
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
 
Asakusa Shrine
Asakusa Shrine
Asakusa
Asakusa Silk Pudding
Asakusa
 
Pokémon Store Skytree
Kirby Café Store
Tokyo Skytree
Tokyo Skytree View
Tokyo Skytree View
Tokyo Skytree View
Tokyo Skytree
Sumida
Sakura
Taishakuten Sandō
Shibamata Taishakuten
Shibamata Taishakuten
Shibamata Taishakuten
Ramen
Metro
Tokyo Tower
Zojoji Temple
Zojoji Temple
Zojoji Temple
Zojoji Daimon
Pokémon Center DX
Pokémon Center DX
Pokémon Center DX
Pokémon Café
Pokémon Café
Pokémon Café
Pokémon Café
Pokémon Café
Pokémon Café
Nakano Sun Mall
Nakano Sun Mall
Akihabara
Akihabara
Shinkansen
Fuji
Fuji


Kyōto 2023

Nintendo Development Center
Nintendo Development Center
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Fushimi Inari-Taisha
Street Food
Starbucks
Starbucks
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Nishikigoi
Nishiki Market
Nishiki Market
Pokémon Center Kyōto
Pokémon Center Kyōto
Hidari Daimonji
Kyōto Tower
Kyōto Tower
Kyōto Tower
Arashiyama Bamboo Grove
Arashiyama Bamboo Grove
Arashiyama Bamboo Grove
Arashiyama Bamboo Grove
Xylocopa
Arashiyama
Arashiyama
Arashiyama
Togetsukyo Bridge
Sogenchi Pond Garden
Sogenchi Pond Garden
Sogenchi Pond Garden
Wisteria floribunda
Rhododendron
Matcha


Nara 2023

Kōfuku-ji
Kōfuku-ji
 
 
 
 
Kasuga-Taisha
 
Kasuga-Taisha
Kasuga-Taisha
Kasuga-Taisha
Kasuga-Taisha
 
Sarusawa-Ike Pond
Sarusawa-Ike Pond
 


Osaka 2023

Dotonbori
Takoyaki
Dotonbori
Dotonbori
Dotonbori
Dotonbori
Dotonbori
Nintendo Store Osaka
Pokémon Center Osaka


Universal Studios Japan 2023

 
 
 
Mario Café
Mario Café
Hogwarts
Hogsmeade
Amity Island
Jurassic Park
Jurassic Park
 
Super Nintendo World
Super Nintendo World
Super Nintendo World
Super Nintendo World
Super Nintendo World
Super Nintendo World
Mario Motors
Super Nintendo World
Kinopios Café
Mario Kartwww.quelchii.de

Logo quelchii
German Version English Version